Референтни обекти

 1. Изграждане на рибарско пристанище гр. Черноморец, община Созопол;
 2. Изграждане газов терминал 22Б БМФ Порт Бургас;
 3. Изграждане кранцева защита о.Света Анастасия;
 4. Полагане на Ел.кабел под вода о.Света Анастасия-н.Чукалята;
 5. Изграждане на кей о.Света Анастасия;
 6. Ремонтно-възстановителни работи по водовземно съоръжение на Бургаски черноморски солници;
 7. Подводно - монтажни работи към “Водно стопанство” ЕАД и “Напоителни системи” ЕАД;
 8. Участие в изпълнението на проекта за изграждане на "Нов източен вълнолом", "Подходен навигационен канал" и "Терминал 2А за насипни товари", по Проекта "Разширение на Пристанище Бургас";
 9. Водолазни проучвания при изготвянето на Проект “Разширение “Пристанище” Бургас” за изграждане на Нов източен вълнолом и "Терминал 2А за насипни товари";
 10. Извършване на строителни и ремонтно-възстановителни работи по кейовите стени и съоръженията в “Пристанище Бургас” ЕАД и Нефтопристанище –“Росенец”;
 11. Полагане тръбопровод Ф 600, с дължина 300 м под вода на пречиствателна станция Поморие;
 12. Взривяване на шпунтова стена под вода на ПСК в КЗ " Илия Бояджиев" – гр. Бургас;
 13. Одълбочаване, чрез взривяване под вода и полагане на тръбопровод в местността "Козлука";
 14. Подводни взривни работи при изграждане "Източен вълнолом" и "Терминал 2А", разширение“Пристанище Бургас” ЕАД;
 15. Изваждане на потънала дълбачка на Дунавски Драгажен флот Видин от р. Дунав;
 16. Изграждане на пристанища „Рибарско п-ще, зона за морски развлечения, яхтено п-ще, брегоукрепване и изкуствен плаж и др. гр.Поморие”, „ Рибарско пристанище к.с. Черноморец”, „Пристанище гр. Созопол”, „Пристанище гр.Царево”, „Брегоукрепване брегова ивица к.с.Ахелой”;
 17. Измервания на фарватер и водни акватории прилежащи към пристанищата, с цел контрол и изготвяне на навигационни карти;
 18. Намиране, обозначаване и изваждане на подводни боеприпаси;
 19. Подводна поддръжка и инспекция на плаващи съоръжения на компания “DREDGING INTERNATIONAL”;
 20. Монтаж на буйовете, указващи входния канал;
 21. Други задачи осигуряващи безопасното извършване на драгажните работи;
 22. Аварийни и текущи ремонти по кораби, докове и хелингови съоръжения: подводно рязане и заваряне, машинно подводно почистване и полиране, почистване на кингстонни решетки и шахти, монтаж и демонтаж на заглушки, подмяна на протектори, извършване на подводни регистрови огледи;
 23. Проучвания в района на „Черно море” съвмесно с Техническия Уневерситет Виена под ръководството на професор Антон Прайсингер;
 24. Извършване на строителни и ремонтно-възстановителни работи по кейовите стени и съоръженията в “Пристанище Бургас” ЕАД и Нефтопристанище –“Росенец”;
 25. Почестване на пристанища и морски акватории от битови и промишлени отпадаци с цел запазване на екологичното равновесие;
 26. Изваждане на потънали съоръжения;
 27. Ремонтно-възстановителни работи по водовземно съоръжение на Бургаски черноморски солници;
 28. Изваждане на всички потънали обекти възпрепятстващи изграждането на „Източен вълнолом”, „Терминал 2А” и „Подходен канал” „Пристанище Бургас”
 29. ЕАД (вълнографи, метални кули части от потънали съоръжения и др.);
 30. Изваждане на всички подводни съоръжения на яхтклуб „Порт Бургас” с цел на повторната им употреба (котви и вериги) и потънал понтон;
 31. Изваждане на потънал пътнически кораб Асен Йорданов на 25 корабно място„Пристанище Бургас”;
 32. Изваждане на потънали два броя риболовни кораба в района старата плавателна база на дружество „Черноморец”- 1989 година в района на „Пристанище Бургас” ;
 33. Изваждане на потънал м/к Атлас обслужващ плаващ док „КРЗ порт Бургас”;
 34. Участие при изваждане на потънал плаващ док „КРЗ порт Бургас”;
 35. Участие при изваждане на дерайлирало подемно спусково устройство с качен на стапела си кораб в района на „Бургаски Корабостроителници” гр. Бургас;
 36. Изваждане на потънал риболовен кораба в п-ще Несебър;
 37. Изваждане на потънала риболовна база в риболовно п-ще Несебър;
 38. Участие при освобождаване на заседнал м/к Пионер в района кв. Крайморие гр. Бургас;
 39. Участие при освобождаване на хзаседнал м/к Иртиш 1 в района кв. Крайморие гр. Бургас;
 40. Обследване и почистване на дъното пред кейовите стени за достигане на проектните дълбочини в акваторията на пристанищен терминал „Бургас изток1“;
 41. „Изготвяне на конструктивно обследване на I-ви Пирс в Пристанищен терминал Петрол – Варна, както и на прилежащите системи за претоварване към същия;
 42. подводни водолазни огледи с видео заснемане на прилежащия кей и дъното към 20А корабно място;
 43. Подводен оглед пристанище „Поморие“ и изработване на котвени стоянки;
 44. Подводни огледи подводната част втори кей дъно “Нефто - П-ще” Росенец с видеозаснемане;
 45. Оглед на подводната част , одълбочаване до проектни коти и измерване на дълбочини по обект„Възстановяване на насип и бронировка на кея и хелинга , прилежащи на сграда Брегови център за управление на корабния трафик – Участък 2“;
 46. „Възстановяване на насип и бронировка на кея и хелинга , прилежащи на сграда Брегови център за управление на корабния трафик – Участък 2“;
 47. „Възстановяване на светлинен знак (фар) на скала „Яху” – гр. Царево”;

и други.