There are no translations available.

Одълбочаване, чрез взривяване под вода и полагане на тръбопровод в местността "Козлука";