Други задачи осигуряващи безопасното извършване на драгажните работи.

Монтаж на буйовете, указващи входния канал;

There are no translations available.

Подводна поддръжка и инспекция на плаващи съоръжения  на компания “DREDGING INTERNATIONAL”;

There are no translations available.

Намиране, обозначаване и изваждане на подводни боеприпаси

There are no translations available.

Фирма “Борей” участва и извършва измервания на фарватер и водни акватории прилежащи към пристанищата, с цел контрол и изготвяне на навигационни карти.

Ново

Latest News